Profesionální pojištění vašich nákladních vozidel od specialistů na dopravní rizika

Rozumíme nákladní silniční dopravě a umíme vám poradit.

Zařídíme vám všechny druhy pojištění vaší flotily nákladních vozidel na jednom místě. Provedeme analýzu dopravních rizik s cílem snížení škodního průběhu a minimalizace vašich rizik. Snížíme náklady na pojistnou ochranu vašich vozidel. Případné škody budeme promptně řešit včetně likvidace komplikovaných pojistných událostí v zahraničí.
Jako jediní na trhu nabízíme pojištění přepravy nákladu v režimu ONLINE.

Výhody našich služeb

Profesionální znalost nákladní dopravy
Výhodné pojistné sazby
Méně administrativy
Spolupracujeme se všemi českými pojišťovnami
Rychlé vyřízení
Spolupracujeme i se zahraničními pojišťovnami

Druhy pojištění

Pojištění přepravy nákladu ONLINE

Tzv. cargo pojištění kryje rizika při poškození, zničení nebo ztrátě zásilky během její přepravy všemi druhy dopravních prostředků na území celého světa.
Mám zájem

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, jak zní správný název, je povinné ze zákona a chrání pojištěného před finančním dopadem nároku poškozeného v případě, kdy způsobil škodu někomu dalšímu.
Mám zájem

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání pojištěného před škodami na vozidle, které si způsobil vlastním zaviněním, nejčastěji autonehodou, nebo mu byly způsobeny neznámou osobou, například odcizením vozidla.
Mám zájem

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Toto pojištění se vztahuje na všechny škody, k nimž došlo během přepravy zboží, a za něž odpovídá dopravce podle příslušných právních předpisů a mezinárodních úmluv.
Mám zájem

Zákonné pojištění finanční způsobilosti dopravce

Zákon dopravcům ukládá povinnost prokázat finanční způsobilost, tedy doložit, že jsou schopni v oboru řádně podnikat.
Mám zájem

Další služby

Audit analýzy pojistných rizik, preventivní programy na minimalizaci škodního průběhu, profesionální podpora pracovníků zabývajících se pojištěním formou osobních konzultací, odborných seminářů a školení.
Mám zájem